Pengertian Zaman Batu Terlengkap

Pengertian Zaman Batu

Pengertian Zaman Batu Terlengkap – Zaman batu adalah suatu masa atau zaman yang masyarakatnya itu masih memakai peralatan yang terbuatnya itu dari batu. Zaman batu itu dimulai kurang lebih ialah 600.000 SM yang lalu. Peralatan yang digunakan oleh masyarakat di zaman batu itu sebagian besar menggunakan bahan yakni dari batu. Alat dari batu tersebut digunakan untuk dapat mencari dan juga  mengolah makanan serta  untuk dapat mempertahankan diri dari serangan binatang buas. Selain dari itu, di zaman ini juga masyarakaynya menggunakan juga peralatan dari bahan kayu, namun tetapi tidak ditemukan fosil dikarenakan adanya proses lapuk serta tidak tahan lama. Jalan pikir(pola pikir) manusia yang hidup di zaman batu ini masih sangat sederhana.
Pengertian Zaman Batu Terlengkap
Zaman Batu

4 Periode Zaman Batu

Zaman batu tersebut dibagi menjadi 4 periode, yakni  zaman batu tua (palaeolithikum), zaman batu muda (mesolithikum), zaman batu muda (neolithikum), serta juga zaman batu besar (megalithikum).
 • 1. Zaman Batu Tua (Palaeolithikum)
  Zaman Batu Tua ini berlangsung sekitar ialah 600.000 tahun yang lalu. Di zaman batu tua ini alat-alat banyak sekali dibuat dari batu kasar yang tak  diasah dan tidak dihaluskan. Alat-alat dari batu kasar di zaman batu tua ini antara lain ialah seperti kapak genggam. Kehidupan masyarakat di zaman batu tua ini juga masih sederhana. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat pada zaman batu ini sangat bergantung kepada alam. Tempat tinggal mereka juga terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat yang ditinggali ialah berada pada daerah yang subur serta juga banyak menyediakan bahan makanan, seperti umbi-umbian dan juga daun . Apabila bahan makanan di daerah tersebut habis, maka mereka akan pindah mencari tempat lain yang subur serta juga mempunyai persediaan bahan makanan.
 • 2. Zaman Batu Tengah (Mesolitikum)
  Di zaman batu tengah, bentuk pada benda-benda atau juga alat-alat yang digunakan masih sama dengan zaman batu tua, ciri-cirinya itu  tidak diasah, tidak dihaluskan, dan juga berbentuk kasar. Alat-alat yang dihasilkan di zaman batu tengah, antara lain ialah kapak genggam dan juga kapak pendek. Di zaman batu tengah ini, tempat tinggal dari masyarakatnya sudah mulai menetap (tidak berpindah-pindah). Mereka tinggal pada gua-gua, bahkan ada juga orang yang sudah mampu untuk dapat membuat rumah meskipun masih sederhana dengan atap serta  dinding saja. orang-orang di zaman batu tengah ini sudah mulai mengenal bagaimana cara bercocok tanam.
 • 3. Zaman Batu Muda (Neolitikum)
  Di zaman batu muda ini alat-alat yang dibuat dari batunya   sudah diasah/dihaluskan. Alat-alat dari batu di zaman batu muda, antara lain ialah seperti kapak persegi serta juga kapak lonjong. Masyarakat di zaman batu muda sudah dapat hidup menetap dengan membuat dan juga menempati rumah-rumah yang dibuah dengan menggunakan dari kayu, bambu atau juga daun-daunan. Mereka sudah hidup dengan berkelompok serta akhirnya membentuk suatu masyarakat. Untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, mereka bercocok tanam dengan menggunakan kapak persegi serta juga kapak lonjong yang digunakan ialah sebagai cangkul.
 • 4. Zaman Batu Besar (Megalitikum)
  Di zaman batu besar, sudah banyak dibuat bangunan yang menggunakan batu-batu yang besar. Batu-batu besar tersebut masih kasar. Untuk dapat membuat bangunan, batu-batu yang besar tersebut hanya diratakan saja dengan secara kasar sampai terbentuk suatu bangunan yang dikehendakinya. Bangunan-bangunan di zaman batu besar tersebut, antara lain kubur batu, arca, punden berundak-undak, menhir, dolmen, serta juga peti kubur (sarcopagus).
Sekian dan terimakasih sudah membaca mengenai pengertian zaman batu terlengkap , dan 4 periode zaman batu , semoga dapat bermanfaat untuk anda , salam hangat dari Pendidikanku.org
Baca Juga  Pengertian dan 6 Macam atau Jenis Norma

Tinggalkan komentar